Gnathopraxithea sarryi Campos-Seabra & Tavakilian, 1986 - mle. ♂